image banner

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01

Nhìn lại kết quả từ Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người Bí thư Chi bộ tâm huyết trong việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

CÔNG VĂN SỐ 893-CV/ĐU NGÀY 20/02/2019 CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA, LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀYLE6344 LỚN TRONG NĂM 2019

CÔNG VĂN SỐ 18-CV/BTGĐU NGÀY 04/3/2019 V/V QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 39-NQ/TW, CÔNG VĂN 5908-CV/BTGTW VÀ CÔNG VĂN 1547-CV/BTGTU

CÔNG VĂN 909-CV/ĐU NGÀY 05/3/2019 V/V BÁO CÁO SƠ KẾT 03 NĂM TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 05-CT/TW; BÁO CÁO CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

CÔNG VĂN 932-CV/ĐU NGÀY 21/3/2019 CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP V/V TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XII

CÔNG VĂN SỐ 27-CV/BTGĐU NGÀY 04/4/2019 VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2019) VÀ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA NGƯỜI (1969-2019)

Kết quả 15 năm thành lập và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ

CÔNG VĂN SỐ 34-CV/BTGĐU NGÀY 22/5/2019 CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ HOÀNG ĐÌNH GIONG

CÔNG VĂN SỐ 30-CV/BTGĐU NGÀY 26/4/2019 CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI VỀ “TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH - NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19/5/1959 - 19/5/2019)”

CÔNG VĂN SỐ 36-CV/BTGĐU NGÀY 03/6/2019 VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CỤ NGUYỄN VĂN TỐ

CÔNG VĂN SỐ 41-CV/BTGĐU NGÀY 24/6/2019 CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) LẦN THỨ IV- NĂM 2019

CÔNG VĂN SỐ 1049-CV/ĐU NGÀY 24/6/2019 CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP V/V TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC THI VỀ TẤM GƯƠNG DÂN VẬN KHÉO GIAI ĐOẠN 2017-2020

CÔNG VĂN SỐ 45-CV/BTGĐU NGÀY 15/7/2019 GỞI ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV

CÔNG VĂN SỐ 50-CV/BTGĐU NGÀY 05/8/2019 VỀ TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

CÔNG VĂN SỐ 51-CV/BTGĐU NGÀY 13/8/2019 TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẶC ỦY AN NAM CỘNG SẢN ĐẢNG HẬU GIANG VÀ CHI BỘ AN NAM CỘNG SẢN ĐẢNG CỜ ĐỎ- CHI BỘ ĐẢNG ĐẦU TIÊN CỦA CẦN THƠ

CÔNG VĂN SỐ 55-CV/BTGĐU NGÀY 09/9/2019 CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CỤ BÙI BẰNG ĐOÀN

CÔNG VĂN SỐ 60-CV/BTGĐU NGÀY 09/10/2019 CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ

CÔNG VĂN SỐ 02-CV/BTGĐU NGÀY 13/11/2019 VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

image advertisement

THƯ VIỆN VIDEO
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp sơ kết giữa nhiệm kỳ
THƯ VIỆN VIDEO
  • Đảng ủy Khối Doanh nghiệp sơ kết giữa nhiệm kỳ
  • Sáng mãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1 2 
Cẩm nang chuyển đổi số
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0