image banner
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GIỮ NGHIÊM KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG
Theo thống kê của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy, trong 9 tháng đầu năm 2012, UBKT các cấp của thành phố đã giám sát (GS) thường xuyên 3.611 lượt tổ chức đảng (TCĐ), tăng 1.207 lượt và 75.208 lượt đảng viên (ĐV), tăng 30.329 lượt so với cùng kỳ năm trước; GS chuyên đề 235 TCĐ, tăng 31 lượt và 286 ĐV, tăng 152 lượt so với cùng kỳ năm trước; kiểm tra (KT) 114 ĐV có dấu hiệu vi phạm, qua đó kết luận 112 ĐV có vi phạm. Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 162 ĐV vi phạm, tăng 55 ĐV so với cùng kỳ năm trước... Con số trên phần nào cho thấy nỗ lực của cấp ủy và UBKT các cấp trong thực hiện công tác KT, GS, nhằm giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.
Ngay từ đầu năm 2012, UBKT các cấp trong thành phố đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng cùng cấp xây dựng chương trình KT, GS trên nhiều lĩnh vực phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Đồng thời, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình KT, GS theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Nhờ đó, công tác KT, GS trong Đảng từ đầu năm đến nay đã được tăng cường, mang lại hiệu quả thiết thực.
Theo đồng chí Phạm Minh Tâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Ninh Kiều, từ đầu năm 2012, UBKT Quận ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy xây dựng 3 chương trình GS và 3 chương trình KT trên các lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc. Qua KT, GS BTV Quận ủy đã chấn chỉnh và đề nghị nhiều TCĐ khắc phục một số hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, không để dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật. Song song đó, từ đầu năm đến nay, UBKT Quận ủy đã tiến hành KT, GS nhiều TCĐ và ĐV. Nội dung KT, GS tập trung vào thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế làm việc; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; xây dựng đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với ĐV… Qua KT, UBKT Quận ủy đã kịp thời chấn chỉnh và đề nghị nhiều TCĐ và ĐV chủ động khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Điển hình như qua phối hợp KT việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng nguồn kinh phí cơ quan và các nguồn quỹ vận động tại Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động quận và Chi bộ UBMTTQ quận, UBKT Quận ủy đã đề nghị 2 đơn vị chấn chỉnh một số hạn chế, thiếu sót về vấn đề ghi chép, đối chiếu sổ sách kế toán, thu quỹ và đề nghị cơ quan Liên đoàn Lao động quận xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế về quản lý và sử dụng quỹ trợ vốn. Cũng qua KT, GS, UBKT Quận ủy đã xử lý nghiêm những trường hợp ĐV vi phạm. Điển hình như đã tiến hành xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với trường hợp L.V.T, cán bộ lãnh đạo Đảng ủy phường An Lạc do sai phạm về nguyên tắc tài chính và thực hiện chưa tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Không riêng UBKT Quận ủy, mà UBKT cơ sở trong quận cũng đã tăng cường công tác KT, GS đối với các TCĐ và ĐV. Đồng chí Đoàn Thị Hoa Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT phường An Bình, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, UBKT Đảng ủy phường đã tiến hành KT, GS 16 chi bộ. Qua đó, UBKT phường đã đề nghị các chi bộ khắc phục một số hạn chế trong ghi chép sổ sách, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên; đề nghị 1 ĐV khắc phục khuyết điểm do để người thân xây dựng nhà không phép và đề nghị UBKT Quận ủy xóa tên 2 ĐV do bỏ sinh hoạt quá thời gian quy định…".
Ở quận Bình Thủy, việc KT, GS trong Đảng cũng được các cấp ủy đảng và UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc. Theo đồng chí Trần Hiếu Tài, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, từ đầu năm 2012, UBKT Quận ủy đã tham mưu cho BTV Quận ủy xây dựng chương trình KT, GS gồm 11 nội dung. Trong đó, 7 nội dung GS tập trung vào GS việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghị quyết, đảng viên chấp hành quy định những điều ĐV không được làm…; 4 nội dung KT tập trung vào việc quy hoạch và xây dựng các công trình trọng điểm của quận, công tác cải cách hành chính, trật tự kỷ cương đô thị, phòng chống tham nhũng… Qua đó, BTV Quận ủy đã kịp thời chấn chỉnh và đề nghị từng TCĐ và ĐV khắc phục hạn chế không để vi phạm. Riêng UBKT Quận ủy và UBKT các cấp cũng đã tiến hành GS thường xuyên đối với 198 lượt TCĐ và 13.275 lượt ĐV; GS chuyên đề đối với 163 lượt TCĐ và 679 ĐV; đồng thời KT 27 ĐV và 4 TCĐ khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng chí Trần Hiếu Tài, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Bình Thủy, cho biết: "Qua KT, GS chúng tôi đã kịp thời phát hiện và đề nghị nhiều TCĐ và ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm, không để đến mức vi phạm phải xử lý kỷ luật. Đối với những TCĐ và ĐV có vi phạm chúng tôi chỉ đạo tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử lý kỷ luật nghiêm túc. Điển hình như qua KT BTV Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thới An Đông, UBKT Quận ủy kết luận cấp ủy nơi đây chậm chỉ đạo việc giải quyết tồn đọng ngân sách, nợ tiền làm đường giao thông theo kết luận của Quận ủy nên đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm; qua KT tại Chi bộ Trường dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ kết luận đơn vị có vi phạm các nội dung để mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra tình trạng tố cáo tập thể, qua đó đã chỉ đạo Chi ủy tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm. Hay qua thẩm tra trường hợp của B.X.T, ĐV Chi bộ 2, Đảng bộ bộ phận khu vực 4, phường An Thới, UBKT Quận ủy đã kết luận trường hợp này có vi phạm với nội dung chưa gương mẫu trong làm đường, giữ gìn đoàn kết ở khu dân cư, tố cáo sai sự thật, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ nên đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách…". Theo đồng chí Huỳnh Văn Bo, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Long Tuyền, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy và UBKT phường đã thường xuyên KT, GS đối với tất cả 16 chi bộ và ĐV trong phường. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã kịp thời phát hiện đề nghị các chi bộ và ĐV chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Quy định những điều ĐV không được làm. Cũng qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã kết luận 5 ĐV vi phạm Điều lệ Đảng, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu quản lý cấp dưới… đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp. Trong đó, điển hình là Đảng ủy phường đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Tuyền 1 vi phạm trong việc thu chi tài chính, mua sắm tài sản không đúng quy định…
Ở cấp thành phố, từ đầu năm đến nay, UBKT Thành ủy cũng đã tăng cường công tác KT, GS. Đến nay, UBKT Thành ủy đã GS 122 TCĐ và 12.980 lượt ĐV, KT 7 TCĐ và 9 ĐV khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật đối với 4 ĐV vi phạm. Theo đồng chí Phạm Minh Phúc, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, bên cạnh thực hiện tốt công tác KT, GS theo chức năng, nhiệm vụ, từ đầu năm đến nay, UBKT Thành ủy đã tham mưu cho BTV Thành ủy xây dựng 5 chương trình GS, 3 chương trình KT trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4) và một số lĩnh vực nhạy cảm khác như đất đai, xây dựng cơ bản, đền bù giải tỏa… UBKT Thành ủy cũng phối hợp với các ban xây dựng đảng trực thuộc Thành ủy tham mưu cho Thường trực Thành ủy gợi ý kiểm điểm theo NQTW4 đối với hầu hết BTV các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; đảng đoàn, lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố có vấn đề nổi cộm và những cá nhân có sai sót, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành gây ra dư luận không tốt… Qua đó, đã làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của các tập thể và cá nhân, góp phần xây dựng TCĐ trong sạch vững mạnh.
Nhờ tăng cường công tác KT, GS của cấp ủy và UBKT các cấp, 9 tháng đầu năm 2012, kỷ cương, kỷ luật của Đảng bộ thành phố tiếp tục được giữ vững và tăng cường. Nhiều TCĐ và ĐV có hạn chế, khuyết điểm đã được chấn chỉnh và rút kinh nghiệm. Đồng chí Phạm Minh Phúc, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, cho biết: "Thời gian tới, cùng với thực hiện tốt vai trò tham mưu cho BTV Thành ủy thực hiện tốt công tác KT, GS, UBKT Thành ủy sẽ cùng với UBKT cấp dưới tăng cường KT, GS trên các lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm; về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; việc thực hiện NQTW4… của các TCĐ và ĐV, góp phần giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh".
ANH DŨNG