image banner
CÔNG VĂN 909-CV/ĐU NGÀY 05/3/2019 V/V BÁO CÁO SƠ KẾT 03 NĂM TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 05-CT/TW; BÁO CÁO CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI
CÔNG VĂN 909-CV/ĐU NGÀY 05/3/2019 V/V BÁO CÁO SƠ KẾT 03 NĂM TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 05-CT/TW; BÁO CÁO CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số 909- CV/ĐU
V/v báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; báo cáo các phong trào thi đua; công trình phần việc của các đoàn thể, công tác an sinh xã hội
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 05 tháng 3 năm 2019 
Kính gởi: Các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở.
-----
     1- Thực hiện chương trình công tác năm 2019; nhằm chuẩn bị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đề nghị các tổ chức cơ sở đảng báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại cơ quan, doanh nghiệp (Đính kèm mẫu báo cáo).
     2- Nhằm hướng đến kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 08/4/2004-08/4/2019, Đảng ủy Khối đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng báo cáo tổng kết các phong trào thi đua, các công trình phần việc của các đoàn thể (xây nhà đại đoàn kết cho người lao động và nhân dân khó khăn về nhà ở, bắt cầu, làm đường và các công trình phúc lợi khác…), công tác an sinh xã hội mang lại ý nghĩa thiết thực cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 (Đính kèm mẫu báo cáo).
     Đề nghị các đồng chí gởi hai báo cáo về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chậm nhất ngày 15/3/2019, để Đảng ủy Khối tổng hợp số liệu báo cáo và chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả để biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.
 
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Thanh Hùng
BTG DUK
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0