image banner
CÔNG VĂN SỐ 18-CV/BTGĐU NGÀY 04/3/2019 V/V QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 39-NQ/TW, CÔNG VĂN 5908-CV/BTGTW VÀ CÔNG VĂN 1547-CV/BTGTU
CÔNG VĂN SỐ 18-CV/BTGĐU NGÀY 04/3/2019 V/V QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 39-NQ/TW, CÔNG VĂN 5908-CV/BTGTW VÀ CÔNG VĂN 1547-CV/BTGTU
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 18-CV/BTGĐU
V/v quán triệt Nghị quyết 39-NQ/TW,
Công văn 5908-CV/BTGTW và
Công văn 1547-CV/BTGTU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCần Thơ, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.
-----
 
 
      Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc văn bản sau:
      - Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của kinh tế.
      - Công văn số 5908-CV/BTGTW ngày 14/02/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức tự xưng “Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam”.
      - Công văn số 1547-CV/BTGTU ngày 25/02/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tiếp tục phát động tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II.
      Đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt tinh thần Công văn trên.
Về tài liệu tuyên truyền đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập       trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và trên hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn (password: ctdn99999).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.TRƯỞNG BAN

Hồ Truyền Thống
BTG DUK
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0