image banner
CÔNG VĂN SỐ 27-CV/BTGĐU NGÀY 04/4/2019 VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2019) VÀ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA NGƯỜI (1969-2019)
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 27-CV/BTGĐU
Tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019) và 50 năm
thực hiện Di chúc của Người (1969-2019)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 04 tháng 4 năm 2019
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.
-----
 
      Thực hiện Công văn số 1588-CV/BTGTU ngày 28/3/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019).
      Để công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gởi đến các đồng chí Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); đề nghị các đồng chí bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTGĐU ngày 24/01/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019 để triển khai đạt hiệu quả, đảm bảo chuẩn xác về nội dung, đa dạng về hình thức; tiếp tục khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
      Đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện tốt tinh thần Công văn trên.
      Về tài liệu tuyên truyền đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và trên hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn (password: ctdn99999).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
TRƯỞNG BAN


Hồ Truyền Thống

BTG DUK
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0