image banner
CÔNG VĂN SỐ 34-CV/BTGĐU NGÀY 22/5/2019 CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ HOÀNG ĐÌNH GIONG
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 34-CV/BTGĐU
Tuyên truyền kỷ niệm 115 năm
ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 22 tháng 5 năm 2019
 
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.
-----
 
     Thực hiện Công văn số 1655-CV/BTGTU ngày 15/5/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2019), để công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gởi đến các đồng chí “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 – 01/6/2019)”.
     Đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện tốt tinh thần Công văn trên.
     Về tài liệu tuyên truyền đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập       trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và trên hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn (password: ctdn99999).
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


Văn Thị Ngọc Thắm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0