image banner
CÔNG VĂN SỐ 36-CV/BTGĐU NGÀY 03/6/2019 VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CỤ NGUYỄN VĂN TỐ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 36-CV/BTGĐU
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm
ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCần Thơ, ngày 03 tháng 6 năm 2019
 
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.
-----
 
      Thực hiện Công văn số 1676-CV/BTGTU ngày 29/5/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 – 05/6/2019), để công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gởi đến các đồng chí “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố- Trưởng ban Thường trực Quốc hội (05/6/1889 – 05/6/2019)”.
       Đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện tốt tinh thần Công văn trên.
       Về tài liệu tuyên truyền đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập       trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và trên hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn (password: ctdn99999).
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


Văn Thị Ngọc Thắm

BTG DUK
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0