image banner
CÔNG VĂN SỐ 45-CV/BTGĐU NGÀY 15/7/2019 GỞI ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 45-CV/BTGĐU
Gởi đề cương tuyên truyền kết quả
kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCần Thơ, ngày 15 tháng 7 năm 2019
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
-----
 
       Thực hiện Công văn số 1728-CV/BTGTU ngày 09/7/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc gởi đề cương tuyên truyền; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối sao y “Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn.
       Đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt tinh thần Công văn trên.
       Về đề cương tuyên truyền đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn (password: ctdn99999).
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


Văn Thị Ngọc Thắm

Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0