image banner
CÔNG VĂN SỐ 50-CV/BTGĐU NGÀY 05/8/2019 VỀ TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 50-CV/BTGĐU
Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 05 tháng 8 năm 2019
 
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
-----
       Thực hiện Công văn số 1749-CV/BTGTU ngày 26/7/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối sao y “Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
        Đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp.
        Về đề cương tuyên truyền đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn (password: ctdn99999).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
TRƯỞNG BAN


Lê Thị Minh Thái
Tải về
Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0