image banner
CÔNG VĂN SỐ 55-CV/BTGĐU NGÀY 09/9/2019 CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CỤ BÙI BẰNG ĐOÀN
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 55-CV/BTGĐU
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm
ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Cần Thơ, ngày 09 tháng 9 năm 2019
 
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
-----
 
     Thực hiện Công văn số 1796-CV/BTGTU ngày 04/9/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 – 19/9/2019), để công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gởi đến các đồng chí “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội (19/9/1889 – 19/9/2019)” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
      Đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện tốt tinh thần Công văn trên.
      Về tài liệu tuyên truyền đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập       trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và trên hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn (password: ctdn99999).
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


Văn Thị Ngọc Thắm
Tải về
BTG DUK
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0