image banner
CÔNG VĂN SỐ 60-CV/BTGĐU NGÀY 09/10/2019 CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 60-CV/BTGĐU
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Cần Thơ, ngày 09 tháng 10 năm 2019
 
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
-----
 
     Thực hiện Công văn số 1846-CV/BTGTU ngày 01/10/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc gởi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 – 04/11/2019), để công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gởi đến các đồng chí “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 – 04/11/2019)” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp biên soạn.
     Đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện tốt tinh thần Công văn trên.
     Về tài liệu tuyên truyền đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và trên hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn (password: ctdn99999).
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


Văn Thị Ngọc Thắm
Tải về
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0