image banner
CÔNG VĂN SỐ 893-CV/ĐU NGÀY 20/02/2019 CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA, LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀYLE6344 LỚN TRONG NĂM 2019
CÔNG VĂN SỐ 893-CV/ĐU NGÀY 20/02/2019 CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA, LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀYLE6344 LỚN TRONG NĂM 2019
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số 893-CV/ĐU
V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền
đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích
chào mừng ngày lễ lớn trong năm 2019
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 20 tháng 02 năm 2019Kính gởi: Các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở.
-----
     Nhằm tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn trong năm 2019, để các hoạt động tuyên truyền được diễn ra sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối. Thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành công văn yêu cầu các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thực hiện tốt các nội dung sau:
     1- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền theo từng đợt với nội dung phù hợp, bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTGĐU ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (Đặc biệt, là kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 08/4/2004-08/4/2019). Các hoạt động tuyên truyền cần được triển khai rộng khắp, đồng bộ, đảm bảo chiều rộng lẫn chiều sâu; có sự phù hợp giữa hình thức, nội dung và đối tượng tuyên truyền; phát huy đúng vai trò nồng cốt báo cáo viên các cấp. Quan tâm đổi mới, vận dụng sáng tạo hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng đơn vị theo hướng thiết thực, cụ thể. Kết hợp công tác giáo dục truyền thống thông qua tuyên truyền ý nghĩa của các ngày lễ, kỷ niệm; qua đó, phát huy tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
    2- Tăng cường các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giới thiệu, trưng bày sản phẩm chào mừng các chuỗi sự kiện diễn ra trong năm 2019. Thực hiện tốt các hoạt động về nguồn, tạo không khí phấn khởi trong công nhân viên chức - lao động. Quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần đối với cán bộ, đảng viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tạo sự đồng thuận nhất trí cao, sự góp sức chung tay của toàn Đảng bộ Khối vào việc xây dựng và phát triển thành phố nói chung và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nói riêng.
     3- Các cấp ủy đảng triển khai kịp thời, rộng khắp các phong trào thi đua, các công trình phần việc của các đoàn thể, công tác an sinh xã hội mang lại ý nghĩa thiết thực cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố. Mỗi cấp ủy đảng tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Kịp thời phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện phong trào.
      - Đợt 1: Từ nay đến hết ngày 30/3/2019
      Cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể, thực hiện các công trình phần việc cụ thể (xây nhà đại đoàn kết cho người lao động và nhân dân khó khăn về nhà ở, bắc cầu, làm đường và các công trình phúc lợi khác); để chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 08/4/2004-08/4/2019, 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019, 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) và sơ kết  03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     - Đợi 2: từ ngày 01/4 - 30/11/2019
     Cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể, thực hiện các công trình phần việc cụ thể (xây nhà đại đoàn kết cho người lao động và nhân dân khó khăn về nhà ở, bắt cầu, làm đường và các công trình phúc lợi khác); để chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng tám thành công (19/8/1945-19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019), 90 năm ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở đồn điền Cờ Đỏ (10/11/1929-10/11/2019) và các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước; đặc biệt là chào mừng Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (nhiệm kỳ 2020-2025).
       4- Yêu cầu cấp ủy đảng báo cáo kết quả thực hiện (theo từng đợt phát động phong trào thi đua) đợt I chậm nhất ngày 30/3/2019, đợt II chậm nhất ngày 30/11/2019 bằng văn bản và các hình ảnh hoạt động về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (mail: hqminh@cantho.gov.vn). Để Đảng ủy Khối tổng hợp báo cáo và chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả để biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Các ban đảng và đơn vị trực thuộc,
- Các đ/c UV. BCH Đảng bộ Khối,
- Lưu
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯNguyễn Thị Kim Phương
BTG DUK
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0