image banner
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01

Sáng ngày 17/5/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

anh tin bai

Đồng chí Huỳnh Minh Truyền – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hai năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện và chủ động xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn Đảng bộ Khối. Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã tổ chức triển khai, quán triệt với nhiều hình thức như: hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và đội ngũ báo cáo viên…nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và người lao động thiết thực, hiệu quả, sát hợp với đặc điểm tình hình cơ quan, doanh nghiệp. Kết quả triển khai: Chuyên đề toàn khoá “Về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” có 185 cuộc tổ chức triển khai, với 3052/3052 cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 100%; Chuyên đề năm 2022 “Về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022” kết nối được 66 điểm cầu và 37 lượt triển khai với 3.094/3.137 cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 98,63%; Chuyên đề năm 2023 “Về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023” triển khai được 198 cuộc với 3.162/3.162 cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua 02 năm, đã tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên 87 lượt tổ chức cơ sở đảng và giám sát chuyên đề 03 tổ chức cơ sở đảng và 03 Bí thư cơ sở với 4.176 lượt đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tự kiểm tra, giám sát và báo cáo về Đảng ủy Khối theo quy định.

Từ các kết quả trên, sau hai năm các cấp đã tuyên dương khen thưởng cho 29 tập thể và 57 cá nhân được biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (trong đó: cấp Trung ương có 01 tập thể; cấp Thành phố có 04 tập thể và 05 cá nhân và cấp Đảng ủy Khối có 24 tập thể và 52 cá nhân).

anh tin bai

Các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Truyền – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Khối trong hai năm qua đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tiến tục phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các cuộc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tạo hiệu ứng lan tỏa những việc làm tốt, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

 

Tin: Ngọc Thắm, ảnh: Lê Phol

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0