image banner
Công văn số 149-CV/ĐUK
Công văn số 149-CV/ĐUK

 

 

 

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số 149-CV/ĐUK
V/v thông báo lịch tiếp và làm việc
với các tổ chức đảng và doanh nghiệp

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày 01 tháng 6 năm 2016
 
Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ
--------
 
Để tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Đảng bộ khối để tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời có chủ trương, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho tổ chức đảng và doanh nghiệp duy trì và phát triển.
Được sự thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, bắt đầu từ tháng 6/2016, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thực hiện tiếp và làm việc với đại diện các tổ chức đảng thuộc Khối và doanh nghiệp vào chiều Thứ Hai hàng tuần để nghe phản ảnh của các đơn vị.
Đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cần phản ảnh, đăng ký lịch làm việc với Thường trực Đảng ủy Khối vào thời gian nêu trên bằng hình thức gửi văn bản hoặc gửi email về Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp theo địa chỉ hộp thư: danguykhoidn@cantho.gov.vn, chậm nhất vào ngày Thứ Năm hàng tuần, để chuẩn bị nội dung và sắp xếp lịch tiếp các đơn vị.
Trân trọng thông báo đến các đơn vị.
 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phạm Gia Túc- PBT TU (để b/c);
- TT ĐUK; các ban XDĐ ĐUK;
- Lưu.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Thanh Hùng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0