image banner
Công văn số 375 của ĐUK Doanh nghiệp

Công văn số 375 của ĐUK Doanh nghiệp

 

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP 

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        CầnThơ, ngày 03 tháng 4 năm 2014

Số 375 - CV/ĐUK

Về việc thông báo địa chỉ email           
 
  
                                                          Kính gởi: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành
                                                                           Các Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Khối
                                                                           Các Chi bộ, Đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối
 
 
          Nhằm tạo điều kiện để liên hệ công tác và trao đổi thông tin, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ chính thức sử dụng địa chỉ Email: danguykhoidn@cantho.gov.vn, kể từ ngày 07/4/2014 và địa chỉ email: vpdukdncantho@gmail.com thôi hoạt động từ ngày 15/4/2014.
 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp thông báo và đề nghị các đồng chí, các cơ sở đảng có địa chỉ email gởi về Đảng ủy Khối biết để liên hệ và trao đổi thông tin
 
 
 
Nơi nhận:                                                                            T/L BAN THƯỜNG VỤ
- Như trên;                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu.
                                       
 
 
 
                                                                                               Nguyễn Phước Hòa
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0