image banner
Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy khối doanh nghiệp hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Sáng ngày 30/4/2020, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Công ty Cồ phần In Tổng hợp Cần Thơ tổ chức trao tặng 02 tấn gạo hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
     Nhằm chung tay góp sức giúp đỡ người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sáng ngày 30/4/2020, Ban Chỉ Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Công ty Cồ phần In Tổng hợp Cần Thơ tổ chức trao tặng 02 tấn gạo hỗ trợ nghèo nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại quận Ô Môn.
     Tại buổi trao tặng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương- Phó Bí thư Đảng ủy Khối kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối trân thành cám ơn sự hỗ trợ của Công ty Cồ phần In Tổng hợp Cần Thơ, đồng thời, tiếp tục kêu gọi sự chung tay ủng hộ, đóng góp từ các doanh nghiệp trong Khối để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.
     Đại diện cho các bà con có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Tống Huy Hoàng - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn cám ơn sự hỗ trợ của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ. Với số gạo này sẽ góp phần giúp cho bà con vượt qua khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp.
BTG ĐUK