image banner
Chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường Vụ Đảng ủy khối năm 2015
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số 01-CTr/ĐUK
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 30 tháng 01 năm 2015
 
 
CHƯƠNG TRÌNH 
kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2015

 
 

 Thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2015; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 gồm những nội dung sau:
I- Chương trình giám sát gồm 02 nội dung:
1- Giám sát 11 tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, do tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, gắn với việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.  
Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
2- Giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2015 đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP  Phát triển Nhà ĐBSCL Chi nhánh Cần Thơ.
Chủ trì: Đồng chí Hồ Truyền Thống, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.
II- Chương trình kiểm tra gồm 02 nội dung:
1- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2.
Chủ trì: Đồng chí Bùi Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.
 2- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 79-KH/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 64-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đối với Đảng bộ Bưu Điện thành phố Cần Thơ; Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ; Chi bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu giang.
Chủ trì: Đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.
III- Tổ chức thực hiện:
- Các Ban của Đảng ủy Khối, Văn phòng Đảng ủy Khối và các đồng chí được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công chủ trì có trách nhiệm thành lập Tổ, xây dựng đề cương báo cáo, kế hoạch giám sát, kiểm tra.
- Kết thúc giám sát, kiểm tra, các Tổ tổng hợp báo cáo kết quả và tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành thông báo kết luận kiểm tra, giám sát; đồng thời gửi báo cáo kết quả và thông báo kết luận kiểm tra, giám sát về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối để tổng hợp báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
- Thời gian giám sát, kiểm tra: Giao trưởng đoàn bố trí phù hợp.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/7/2015.
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phối hợp các ban của Đảng ủy Khối, Văn phòng Đảng ủy Khối giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo về Thường trực Đảng ủy Khối để chỉ đạo kịp thời.
 
Nơi nhận:
- Thành ủy Cần Thơ,
- Đ/c Phạm Gia Túc, Phó Bí thư
Thành ủy,(để báo cáo)
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy,
- Đ/c Trần Thị Thanh Thúy, (Ủy viên
, Chánh văn phòng UBKT Thành ủy),
- Các ban đảng của Đảng ủy,
- Các TCĐ trực thuộc Đảng ủy,
- Các đồng chí Đảng ủy viên, (để thực hiện)
- Các đ/c Ủy viên UBKT,
- Lưu VP.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0