image banner
Công văn số 65-CV/BTGĐU, ngày 26/8/2020 V/v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 65-CV/BTGĐU
V/v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

 

Kính gửi:  Các đảng bộ, chi bộ cơ sở
-----
Thực hiện Công văn số 2249-CV/BTGTU ngày 24/8/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020).
 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối sao y nội dung tài liệu “Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gửi đến các đồng chí làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và người lao động.
Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
TRƯỞNG BAN
Văn Thị Ngọc Thắm

 

Tải về

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0