image banner
Đảng bộ Công ty Xăng Dầu Tây Nam Bộ tổ chức Đại hội toàn thể Đảng viên lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Chiều ngày 22/5/2020, Đảng bộ Công ty Xăng Dầu Tây Nam Bộ tổ chức Đại hội toàn thể đảng viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và toàn thể đảng viên Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ.

 Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao: Giữ vững thị phần, kinh doanh có hiệu quả; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; đảm bảo an toàn các mặt hoạt động của đơn vị. Tổng sản lượng xuất bán đạt: 1.558.048 m3tấn. Sản lượng bình quân tăng 15,66% so với năm 2015, tổng doanh thu đạt 19.378 tỷ đồng, doanh thu bình quân tăng 12,28%/năm so với năm 2015, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 130,9 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 26,18 tỷ đồng/năm, tổng nộp ngân sách đạt: 3.472 tỷ đồng, nộp ngân sách bình quân hàng năm tăng 71,46 %/năm so với năm 2015.
     Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, trong giai đoạn 2015 – 2020,  Công ty đã triển khai thực hiện các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa và thiết thực phù hợp với yêu cầu thực tế thể hiện được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tổng số tiền thực hiện công tác An sinh xã hội trong nhiệm kỳ là 10,99 tỷ đồng, trong đó đã trực tiếp và làm đầu mối tài trợ an sinh xã hội cho địa bàn thành phố Cần Thơ với tổng giá trị là 5,54 tỷ đồng, nổi bật là hoạt động tài trợ giáo dục tại 10 điểm trường của Cần Thơ: 2,9 tỷ đồng; xây dựng 40 căn nhà Đại đoàn kết tại Huyện Vĩnh Thạnh: 1,6 tỷ đồng; xây dưng nhà tình đồng đội: 50 triệu đồng; cứu trợ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra: 60 triệu đồng; đóng góp quỹ phòng chống, thiên tai tại Cần Thơ: 103 triệu đồng; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn mặn và dịch Covid-19:120 triệu,…

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 20 đảng viên (hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra). Thực hiện việc giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với địa phương nơi cư trú đúng quy định. Hàng năm, 100% đảng viên Đảng bộ Công ty đều được Đảng ủy, chi ủy cơ sở nơi cư trú đánh giá hoàn thành tốt. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên luôn thực hiện theo quy định, đảm bảo đúng quy trình, đánh giá đúng thực chất và thực hiện theo nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đảng bộ Công ty được công nhận “trong sạch vững mạnh” (2015-2017), “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2018 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; 98,9% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Công ty đề ra mục tiêu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao, kinh doanh đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn các mặt hoạt động; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động đảm bảo ổn định và được nâng cao; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, quán triệt sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch.
 

Đại hội đề ra ba khâu đột phá: Thứ nhất, Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên của toàn Đảng bộ; thứ hai, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật đi đôi với việc tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; thứ ba, nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra giám sát. 

 Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí, bầu đồng chí Võ Thái Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Tác giả bài viết: BTG ĐUK