image banner
Đảng bộ khối doanh nghiệp tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ cơ sở

Chiều ngày 22/5/2020, Đảng bộ Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Cần Thơ tổ chức Đại hội toàn thể đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chọn làm đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ cơ sở.

 Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tòng Nhiệm - Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và toàn thể đảng viên Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Cần Thơ.
     Nhiệm kỳ 2015 - 2020, hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty luôn ổn định, phát triển và đạt hiệu quả cao; các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt trong năm 2017, số tiền Công ty nộp ngân sách là 1.250 tỷ đồng, vượt 200 tỷ đồng so kế hoạch được giao, là doanh nghiệp có số thu nộp ngân sách cao nhất thành phố.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 12 đảng viên (vượt 20% so chỉ tiêu đề ra).Thực hiện việc giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với địa phương nơi cư trú đúng quy định. Hàng năm, 100% đảng viên Đảng bộ Công ty đều được Đảng ủy, chi ủy cơ sở nơi cư trú đánh giá hoàn thành tốt.Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên luôn thực hiện theo quy định, đảm bảo đúng quy trình, đánh giá đúng thực chất và thực hiện theo nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Từ năm 2015 - 2019, Đảng bộ Công ty đều đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 05 đồng chí được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền”.
      Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, Công ty tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội. Tổng số tiền chi an sinh xã hội Công ty thực hiện từ năm 2015 - 2019 là 87,18 tỷ đồng trong đó: tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết: 20,78 tỷ đồng (533 căn); tài trợ cho giáo dục: 48,11 tỷ đồng; tài trợ cho y tế: 16,31 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty tích cực vận động người quản lý và người lao động đóng góp Quỹ vì người nghèo, Quỹ tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ, Quỹ phòng chống thiên tai, nuôi dưỡng các cháu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng số tiền 1,98 tỷ đồng.
      Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công ty đề ra mục tiêu toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động cùng nhau đoàn kết đưa hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển theo phương châm: “Uy tín - Trung thực - Minh bạch - Trách nhiệm”.Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nhận thức của đảng viên trong việc học tập quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục nâng cao đời sống cho người lao động; nâng cao vai trò, vị trí, năng lực lãnh đạo của Đảng trong hoạt động chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Ban Chấp hành Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, nhiệm  kỳ 2020 – 2025
chụp hình cùng với các đồng chí lãnh đạo

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí, bầu đồng chí Trần Minh Tâm giữ chức Bí thư Đảng ủy và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Tác giả bài viết: BTG ĐUK