image banner
Kế hoạch 58 của ĐUK Doanh nghiệp
Kế hoạch 58 của ĐUK Doanh nghiệp
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP       
                             *                                    Cần Thơ, ngày 02 tháng 4 năm 2014
                  Số 58 - KH/ĐUK
 
KẾ HOẠCH
tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ
  (08/4/2004 – 08/4/2014)
________________
 
 
Căn cứ Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 17/3/2014 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Tạo không khí vui tươi trong toàn Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (08/4/2004 - 08/4/2014) và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước trong quí II năm 2014.
- Hội thao phải được chuẩn bị và tổ chức chu đáo trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tiết kiệm, vui tươi và thể hiện được tinh thần trách nhiệm của các đơn vị tham gia.
II. NỘI DUNG
1. Tên gọi:                                           HỘI THAO
                                 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP 
                         ĐẢNG BỘ  KHỐI DOANH NGHIỆP TP. CẦN THƠ                                 
                (08/4/2004 – 08/4/2014)
2. Các nội dung thi đấu: Cầu lông (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dưới 50 tuổi và từ 50 tuổi trở lên), bóng bàn (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dưới 50 tuổi và từ 50 tuổi trở lên), quần vợt (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dưới 50 tuổi và từ 50 tuổi trở lên), cờ tướng (nam)
III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 26, 27/4/2014 (thứ bảy, chủ nhật)
     (Khai mạc lúc 7h30 ngày 26/4/2014)
2. Địa điểm: Ban Tổ chức Hội thao sẽ thông báo sau.
IV. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ:
1. Cầu lông:  mỗi đơn vị đăng ký 01 đôi nam, 01 đôi nữ, 01 đôi nam nữ dưới 50 tuổi và 01 đôi nam, 01 đôi nữ, 01 đôi nam nữ trên 50 tuổi.
2. Bóng bàn: tương tự như môn cầu lông
3. Quần vợt: tương tự như môn cầu lông
4. Cờ tướng: mỗi đơn vị đăng ký 02 nam.
*Lưu ý:
Đăng ký theo mẫu gởi kèm kế hoạch gởi về Văn phòng Đảng ủy Khối chậm nhất ngày 17/4/2014 (thứ năm)
        Các đơn vị tham gia hỗ trợ kinh phí tổ chức 1.000.000đ/đơn vị (Một triệu đồng)
              V. ĐỐI TƯỢNG: là cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ.
              VI. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:
Trưởng ban:
1. Đ/c La Quốc Nghĩa              Phó Bí Thư Đảng ủy Khối
Các Phó ban:
       2. Đ/c Hồ Truyền Thống           UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK
       3. Đ/c Huỳnh Thái Nguyên       ĐUV, Bí thư Đoàn Khối          
Các Thành viên:
        4. Đ/c Nguyễn Văn Hiếu                   Phó Văn phòng Đảng ủy Khối
        5. Đ/c Đoàn Sắc Son                 Phó BTG kiêm Chủ tịch Hội CCB Khối  
        6. Đ/c Đặng Hải Âu                  ĐUV, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
        7. Đ/c Trần Văn Thống                      Phó Bí thư Đoàn Khối
              VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
- Mỗi nội dung thi đấu có ba giải: nhất, nhì, ba
- Ngoài ra Ban tổ chức giải còn xét trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích toàn đoàn căn cứ kết quả tổng hợp thành tích ở tất cả các nội dung thi đấu của các đơn vị.
- Giải thưởng gồm: giấy khen của BTV Đảng ủy khối + biểu trưng + tiền thưởng.
VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
29/3 - 02/04: Xây dựng kế hoạch, Thường trực Đảng ủy Khối góp ý, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch.
03/4: Triển khai kế hoạch đến các cơ sở đảng trực thuộc
03/4 - 17/4: Nhận danh sách đăng ký tham gia 
18/4: Họp Ban tổ chức Hội thao lần 1, bóc thăm sắp lịch thi đấu
19/4 - 22/4: Thực hiện công tác tuyên truyền cho Hội thao: bangol, phướn, gởi thông cáo báo chí.
24/4: Họp Ban tổ chức Hội thao lần 2 kiểm tra công tác chuẩn bị, mời các đơn vị đăng ký tham gia Hội thao cùng dự và góp ý.
26/4: Khai mạc Hội thao
27/4: Bế mạc Hội thao
28/4: Họp Ban tổ chức Hội thao lần 3 đánh giá kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thao.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
                        
Nơi nhận:
-- Thường trực Thành ủy (để b/c),
-- Đ/c Bùi Hữu Nhơn, UV BTVTU, TBTCTU (để b/c),
-- Các đồng chí UV BCH Đảng ủy Khối,
-- Các ban tham mưu ĐUK, ĐTN, Hội CCB,
-- Lưu VP.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Đã ký

Bùi Thanh Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       THÀNH PHỐ CẦN THƠ                   
  CHI BỘ (ĐẢNG BỘ) ………………    Cần Thơ, ngày… tháng …năm 2014
 
 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
THAM GIA HỘI THAO KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TP CẦN THƠ
(dành cho những VĐV dưới 50 tuổi)
 
STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh Nội dung tham gia Ghi chú
Nam Nữ
1 x Cầu lông đôi nam
2 x
3 x Cầu lông đôi nữ
4 x
5 x Cầu lông đôi nam nữ
6 x
7 x Bóng bàn đôi nam
8 x
9 x Bóng bàn đôi nữ
10 x
11 x Bóng bàn đôi nam nữ
12 x
13 x Quần vợt đôi nam
14 x
15 x Quần vợt đôi nữ
16 x
17 x Quần vợt đôi nam nữ
18 x
19 x Cờ tướng nam
20 x Cờ tướng nam
 
 
- Họ, tên, số điện thoại trưởng đoàn:…………………………………
 
 
(Cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       THÀNH PHỐ CẦN THƠ                   
  CHI BỘ (ĐẢNG BỘ) ………………    Cần Thơ, ngày… tháng …năm 2014
 
 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
THAM GIA HỘI THAO KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TP CẦN THƠ
(dành cho những VĐV trên 50 tuổi)
 
STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh Nội dung tham gia Ghi chú
Nam Nữ
1 x Cầu lông đôi nam
2 x
3 x Cầu lông đôi nữ
4 x
5 x Cầu lông đôi nam nữ
6 x
7 x Bóng bàn đôi nam
8 x
9 x Bóng bàn đôi nữ
10 x
11 x Bóng bàn đôi nam nữ
12 x
13 x Quần vợt đôi nam
14 x
15 x Quần vợt đôi nữ
16 x
17 x Quần vợt đôi nam nữ
18 x
19 x Cờ tướng nam
20 x Cờ tướng nam
 
 
- Họ, tên, số điện thoại trưởng đoàn:…………………………………
 
 
(Cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐUKDN
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0