image banner
Hội nghị Đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận Số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị Số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chiều ngày 19/5/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Công văn số 183-CV/TU ngày 15/6/2021 và Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 03/11/2021 và của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện và chủ động xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn Đảng bộ Khối. Kết quả, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã tổ chức triển khai, quán triệt với nhiều hình thức như: hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và đội ngũ báo cáo viên…nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và người lao động thiết thực, hiệu quả, sát hợp với đặc điểm tình hình cơ quan, doanh nghiệp. Kết quả có 185 cuộc tổ chức triển khai, với 3.052/3.052 cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 100% và triển khai đến người lao động đạt 85%.

Qua 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Khối đã tuyên dương khen thưởng cho 18 tập thể và 37 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (trong đó: có 03 tập thể và 04 cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Thành phố; 15 tập thể và 33 cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Đảng ủy Khối). 

anh tin bai

Các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Tin, Ảnh: Ngọc Thắm 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0