image banner
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 5 NĂM VÀ TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐẢNG
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 5 NĂM VÀ TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐẢNG  

Thực hiện Kế hoạch số 259-KH/TU, ngày 02/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và Kế hoạch số 110-KH/ĐUK ngày 08/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Chiều ngày 01/02/2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) và báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

anh tin bai

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham dự Hội nghị tổng kết

Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết về xây dựng Đảng của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, nghị quyết của cấp cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đao các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong nhiệm kỳ qua.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá toàn diện, nghiêm túc kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021 - 2025) và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025) trong toàn Đảng bộ Khối.    

 Tin: Thu Bình, Ảnh: Lê Phol

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0