image banner
Phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022.

Bài, ảnh: Anh Dũng

Công tác phát triển đảng viên (ÐV) trong doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP Cần Thơ luôn được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, trong thực tế công tác này vẫn còn những hạn chế, khó khăn, nhất là phát triển ÐV trong DN ngoài khu vực Nhà nước (NKVNN).

 Kết quả đáng ghi nhận

Từ năm 2021 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ (BTV) Ðảng ủy Khối DN TP Cần Thơ chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để phát triển ÐV trong các DN. Qua đó, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo đồng chí Trần Trường Giang, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ để ra chỉ tiêu kết nạp 10 ÐV. Nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu, Ðảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, truyền thống yêu nước, truyền thống ngành Ngân hàng; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người lao động. Ðồng thời, chỉ đạo Ðoàn Thanh niên, Công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua, nhất là thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua đó, phát hiện những nhân tố mới tích cực trong học tập, lao động nhằm bồi dưỡng, giới thiệu cho Ðảng xem xét, kết nạp. Từ năm 2021 đến nay, Ðảng ủy đã lựa chọn và cử 10 quần chúng đi bồi dưỡng nhận thức về Ðảng; tổ chức kết nạp 6 ÐV. Hiện nay, Ðảng ủy đã hoàn thành hồ sơ, đề nghị BTV Ðảng ủy Khối DN thành phố chuẩn y kết nạp 5 ÐV trong tháng 4-2022.

Nói về công tác phát triển ÐV của Ðảng bộ Khối DN TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy Khối, cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ Khối đề ra chỉ tiêu kết nạp 500 ÐV. BTV Ðảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phối hợp với lãnh đạo DN tổ chức quán triệt kịp thời các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho người lao động; tuyên truyền vai trò của tổ chức đảng, ÐV đối với hoạt động của DN, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và DN. Nhờ vậy, nhận thức của người lao động trong DN được nâng lên, nhiều quần chúng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Từ năm 2021 đến nay, Ðảng bộ Khối DN thành phố đã kết nạp được 157 ÐV, đạt 31,4% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều giải pháp thiết thực

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển ÐV trong DN, nhất là DN NKVNN vẫn còn nhiều khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua, tỷ lệ kết nạp ÐV trong DN NKVNN chỉ chiếm 24,6% và chiếm 2,19% lao động, chưa tương xứng với số lượng lao động hiện có. Ðồng chí Lê Thành Dũng, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Kwong Lung - Meko, chia sẻ: "Công ty có hàng ngàn lao động, nhưng những năm qua, có năm Chi bộ kết nạp được 1 ÐV, có năm không phát triển được ÐV nào. Nguyên nhân chính là do người lao động không thiết tha vào Ðảng; đa phần người lao động chỉ lo làm việc kiếm thu nhập; làm việc theo ca kíp không có thời gian hội họp, học tập và quán triệt các nghị quyết của Ðảng"...

Theo BTV Ðảng ủy Khối DN thành phố, công tác phát triển ÐV trong DN NKVNN còn khó khăn là do các cấp ủy đảng chủ yếu tập trung vào sản xuất, kinh doanh, ít dành thời gian cho công tác Ðảng, nhất là công tác kết nạp ÐV; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức về Ðảng, truyền thống cách mạng... đến người lao động. Công tác tạo nguồn kết nạp ÐV chưa được quan tâm thường xuyên; chưa gắn kết chặt chẽ trách nhiệm giữa tổ chức đảng với tổ chức Công đoàn và Ðoàn Thanh niên trong công tác kết nạp ÐV. Ða số lãnh đạo DN NKVNN chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức đảng và công tác kết nạp ÐV, chỉ quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh. Về phía người lao động, nhận thức chính trị còn thấp, chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập, ngại tham gia vào tổ chức đảng, đoàn thể; chưa có ý thức tu dưỡng, rèn luyện để trở thành ÐV...

Ðồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy Khối DN, cho biết: Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển ÐV trong DN NKVNN, BTV Ðảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp ÐV trong DN NKVNN giai đoạn 2021-2025. BTV Ðảng ủy Khối đề ra chỉ tiêu hằng năm có trên 60% tổ chức cơ sở đảng trong DN NKVNN kết nạp ÐV; hằng năm các tổ chức cơ sở đảng trong DN NKVNN cử từ 70-100 quần chúng dự lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và kết nạp 45 ÐV trở lên; phấn đấu giai đoạn 2021-2025 kết nạp 225 ÐV, chiếm 45% so với chỉ tiêu kết nạp ÐV Ðảng bộ Khối đề ra trong nhiệm kỳ... Ðể thực hiện chỉ tiêu đề ra, BTV Ðảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với người lao động; quan tâm xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp ÐV; phát huy vai trò các đoàn thể trong việc tạo nguồn kết nạp ÐV; chú trọng phát triển ÐV là chủ DN; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp tình hình thực tế tại DN…

Nguồn bài viết: https://baocantho.com.vn/con-nhieu-kho-khan-a145588.html