image banner
Công văn số 51 Về việc tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 51 - CV/BTGĐUK
Về việc tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 16 tháng 8năm 2016
 
 
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.
---------------
 
Thực hiện Công văn số 351-CV/BTGTU, ngày 05/8/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy “Về việc tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc”, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gởi đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc "Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu" và "Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp các cơ quan liên quan biên soạn để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.
Rất mong các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện.
Lưu ý : Nội dung "Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu" và "Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)” đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: WWW.doanhnghiep cantho.com.vn và hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn (password: ctdn99999)
 
Nơi nhận:
- Như phần kính gởi,
- Thường trực ĐUK (để báo cáo),
- Lưu BTGĐUK.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Văn Thị Ngọc Thắm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0