image banner
120 đảng viên mới Đảng ủy Khối doanh nghiệp được bồi dưỡng lý luận chính trị
Từ ngày 27 đến 31/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2023.
Từ ngày 27 đến 31/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2023.
31 3dn
Các đảng viên mới tham gia Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
Trong thời gian 05 ngày, hơn 120 học viên là các đồng chí đảng viên mới kết nạp dưới 12 tháng của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối được học tập chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới gồm 10 bài.
 
31 3 au
Đồng chí Đặng Hải Âu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai giảng.
 
Qua chương trình, giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên... Trên cơ sở đó, từng học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên làm bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận.
Tin, ảnh: Ngọc Thắm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0