image banner
CÔNG VĂN SỐ 41-CV/BTGĐU NGÀY 24/6/2019 CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) LẦN THỨ IV- NĂM 2019
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 41-CV/BTGĐU
triển khai thực hiện Giải báo chí toàn quốc
về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)
lần thứ IV - năm 2019
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCần Thơ, ngày 24 tháng 6 năm 2019
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.
-----
         Thực hiện Công văn số 1313-CV/TU ngày 10/6/2019 của Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019, để Cuộc thi được triển khai rộng khắp và đạt kết quả tốt, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
           - Tập trung triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 189-KH/BTCTW ngày 25/02/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019.
          - Khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019; xem đây là việc làm thiết thực để tham gia xây dựng Đảng tại cơ quan, doanh nghiệp.
           Trân trọng đề nghị cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối quan tâm, phối hợp thực hiện.
          (Kế hoạch 189-KH/BTCTW ngày 25/02/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV- năm 2019; đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn, password: ctdn99999 để tải về).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
TRƯỞNG BAN


Lê Thị Minh Thái

BTG DUK
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0