image banner
CÔNG VĂN SỐ 51-CV/BTGĐU NGÀY 13/8/2019 TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẶC ỦY AN NAM CỘNG SẢN ĐẢNG HẬU GIANG VÀ CHI BỘ AN NAM CỘNG SẢN ĐẢNG CỜ ĐỎ- CHI BỘ ĐẢNG ĐẦU TIÊN CỦA CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 51-CV/BTGĐU
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang và Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ- Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Cần Thơ, ngày 13 tháng 8 năm 2019
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
-----
          Thực hiện Công văn số 1762-CV/BTGTU ngày 07/8/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang và Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ- Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gởi đến các đồng chí đề cương “Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang (9/1929 – 9/2019) và Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ- Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ (10/11/1929- 10/11/2019)”.
          Đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai tuyên truyền nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng đến cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp.
          Về đề cương tuyên truyền đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn (password: ctdn99999).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


Văn Thị Ngọc Thắm
Tải về
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0