image banner
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố

tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 10/5/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương cùng Ðảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Thành phố Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố… Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy với sự tham dự của cán bộ chủ chốt các cấp.

Tại điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp có đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Đặng Hải Âu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các đồng chí Báo cáo viên cùng dự.

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW, Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, Chương trình số 08 CTr/ÐÐ của Ðảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Nghị quyết số 41-NQ/TW nêu rõ quan điểm: Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đội ngũ doanh nhân, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng, để doanh nghiệp phát triển và cống hiến, gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

anh tin bai

Đại biểu tham dự Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng tuyên truyền, vận động để cán bộ, người dân tích cực tham gia thực hiện nghị quyết; đặc biệt là giúp doanh nhân Việt Nam tiếp tục nhận thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh của mình, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát triển nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng đạo đức doanh nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Ðẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ doanh nhân và hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 

Trên cơ sở những nhận định, đánh giá của Bộ Chính trị về những mặt còn tồn tại, hạn chế của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong những năm qua, đồng chí đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm để khắc phục hạn chế, bảo đảm triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW; bám sát các nghị quyết, kết luận của Ðảng liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân để sớm thể chế hóa theo hướng đồng bộ các thể chế, chính sách, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Tin: Ngọc Thắm

Ảnh: Lê Phol

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0