image banner
LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA I NĂM 2024

LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO

ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA I NĂM 2024

Sáng ngày 08/4/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2024 cho các đồng chí là đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối theo Kế hoạch số 109-KH/ĐU ngày 05/1/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về việc thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Hải Âu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai giảng

Trong thời gian 05 ngày, hơn 100 học viên là các đồng chí đảng viên mới kết nạp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối được học tập chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới gồm 10 bài. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên làm bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Đặng Hải Âu- Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Các đồng chí đảng viên mới đều là những đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức, lối sống lành mạnh; phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Qua chương trình này giúp các đồng chí đảng viên mới hiểu sâu những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam đồng thời là nhiệm vụ của người đảng viên.

anh tin bai

Các đảng viên mới tham gia lớp Bồi dưỡng

Đây là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp, là cơ hội để các đảng viên mới được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ và vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 Tin: Ngọc Thắm, Ảnh: Lê Phol 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0